Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Janów

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe