Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/208/18 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 9 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Trzcianne przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe