Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie wsi Kuriany, gmina Zabłudów - Etap I

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe