Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.1.432.2018 Burmistrza Supraśla

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe