Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/207/18 Rady Gminy Orla

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Orla

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe