Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/208/18 Rady Gminy Orla

z dnia 10 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Orla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe