Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.46.2018.DC Wojewody Podlaskiego

z dnia 11 maja 2018 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XLI/301/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe