Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.52.2018.ŁB Wojewody Podlaskiego stwierdzające nieważność uchwały nr 271/XXXVIII/18 Rady Gminy Zambrów

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany powierzchni użytku ekologicznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe