Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/183/2018 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola oraz nauczyciela pedagoga i logopedy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe