Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/229/18 Rady Gminy Kolno

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe