Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/ 163 /18 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVII/149/18 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 23 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Nowy Dwór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe