Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/169/18 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe