Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/284/18 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe