Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/453/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 28 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe