Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/373/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Bielsk Podlaski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe