Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/164/2018 Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe