Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/249/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe