Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/182/18 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie określenia szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe