Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/338/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rajgród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe