Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/184/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe