Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/172/18 Rady Gminy Poświętne

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe