Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/302/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe