Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/297/18 Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radziłów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe