Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/552/2018 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe