Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/191/2018 Rady Gminy Sejny

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe