Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/175/2018 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nurzec-Stacja

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe