Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/176/2018 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe