Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/222/18 Rady Gminy Narewka

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Narewka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe