Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2531/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Mońkach nr XLVI/313/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe