Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.60.2018.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 27 czerwca 2018 r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XXV/184/2018 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe