Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/793/18 Rady Miasta Białystok

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Białegostoku na lata 2018 - 2021"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe