Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/192/18 Rady Gminy Narew

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Narew

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe