Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/403/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wasilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe