Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/405/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wasilków publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe