Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/176/2018 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/114/05 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe