Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Sztabin

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe