Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.62.2018.BG Wojewody Podlaskiego

z dnia 19 lipca 2018 r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XLIX/307/18 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania jednolitego numeru dla dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe