Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/290/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Turośń Kościelna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe