Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/606/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe