Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe