Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/210/18 Rady Gminy Jaświły

z dnia 15 czerwca 2018 r.

o ustaleniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe