Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe