Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/314/18 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe