Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/315/18 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe