Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.67.2018.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

stwierdzające nieważność § 11 uchwały nr XXIX/217/18 Rady Gminy Orla z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe