Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/323/18 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym publicznym przedszkolu przez Gminę Goniądz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe