Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/215/18 Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Mielnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe