Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/413/18 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Grajewo i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe