Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/326/2018 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe