Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3697/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Białowieża nr XLVI/227/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia ulg w podatku od nieruchomości od budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gminy Białowieża w ramach programu pomocy de minimis

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe